Разгорещена и ползотворна дискусия за проблемите и предизвикателствата при прилагане на Националната програма „Детско здравеопазване“. Кръглата маса е организирана от Сдружение „Жажда за живот“ в рамките на проект „Първо посещение на ОПЛ при новороденото- проблеми, мотивация и промяна“, финансиран от […]