Обучение на тема „Превенция на домашното насилие и трафика на хора“ проведе сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. В двудневния тренинг взеха участие младежи от Сливен, които вече са участвали в групите за самопомощ по темите за домашното насилие, трафика […]