От началото на месец ноември сдружение „Жажда за живот“ – Сливен стартира дейностите си по нов проект, свързан с дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора в ромската общност. Младите хора с рисково поведение в тази общност са най-честите жертви […]