На 15 ноември в зала „Май“ на община Сливен се проведе мултидисциплинарно обучение на младежи от областта. В него взеха участие доброволци от Младежки информационно-консултантски център „Жажда за живот“, Местната комисия за борба с трафика на хора и Превантивно-информационния център. […]