На 25 октомври 2013 г. се проведе второто събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“. На срещата екипът прие разработените от експертите по проекта вътрешни правила за […]