Младежки център за обучение и включване ще бъде изграден в Ичера. Неговото създаване е по проект, защитен от община Сливен в партньорство със сдружение „Жажда за живот“. Проектът на стойност 1 029 858, 80 ЕВРО се осъществява в рамките на […]