През септември 2013 г. Сдружение „Възможности без граници“ ще стартира изпълнението на първия си проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) – „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в […]