Доброволците от клуб „Жажда“ на сдружение „Жажда за живот“ представиха „Приказка за лошия магьосник Наркотик“ в град Сливен . Тя има за цел да насърчи младите хора към здравословен начин на живот чрез превенция на зависимостите и занимания на открито чрез физическа активност и […]