Всеки родител очаква с надежда и тревога раждането на детето си. То е като подготовка за дългоочаквано пътуване. И понякога, когато детето се появи, изведнъж се оказваме на друго, непознато място, сякаш самолетът е объркал своя курс и е кацнал […]
Тръшканията се проявяват под различна форма и с различна честота и продължителност при децата. Могат да включват плач, крясъци, падане, ритане, опити за бягство, а в по-тежките случаи и задържане на дъха, хапане, щипане, повръщане. Обикновено в такива моменти детето […]
Всеки човек притежава различен темперамент. Бебетата и малките деца – също. Съществуват индивидуални различия в темперамента, които са биологично зададени – свързани са с начина, по който функционира нервната система на човека, и нейната реактивност. Темпераментът се отнася до бързината […]
Всички знаем колко важно е ранното детско развитие. През първите години от живота си детето овладява умения, които предопределят бъдещето му. Как обаче родителите и близките, които се грижат за детето, да стимулират това развитие по най-подходящ начин? Детските играчки, […]
Днес вече никой не се съмнява, че бащата има също толкова важно значение за детето и неговото развитие, колкото и майката. С промяна на ролите в семейството и по-активното участие на жената на трудовия пазар мъжът все повече се включва […]
Ранните моменти са от значение за всяко дете. Здравната грижа, закрилата, пълноценното хранене и стимулирането в първите години полагат основата за развитие, учене и успех в живота на детето. Малкото дете се развива изключително интензивно през първите години от живота […]
Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно: здравословното му състояние и необходимостта от лечение; заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза; планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях; […]
България е най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), в която повече от една трета от децата, живеят в риск от бедност (над 570 000 според Евростат, 2018 г.). Страната се нарежда на второ място по детска смъртност в ЕС, като […]
7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист1. През 2021 г. една от десет жени ще бъде приета да ражда, без да и е бил извършен какъвто и да било преглед […]
Обзорният доклад представя данни от девет изследвания, свързани с храненето и хранителния статус на децата от 0 до 3 години в България. Анализът очертава основните негативни характеристики на храненето, като проследява практиките на хранене, статуса и факторите, влияещи върху кърмачетата […]