Проблемът с наркотиците остава повече битов, отколкото обществен. Това е един от основните изводи, до който достигна екипът на Сдружение „Жажда за живот“ след приключване на безплатните съботни консултации за младежи, наркозависими и техните родители. Повечето въпроси към психолога на организацията бяха свързани с начина, по който родителите биха могли да разпознаят първите сигнали, отправени от вече наркозависимите им деца. Факт е все още, че знанията на възрастните изостават от тези на младите.

Според родители на лекуващи се, или все още зависими, едни от първите белези, подсказващи за наличието на зависимост и употреба на наркотици от детето е промяна в поведението, сънливост, постоянна отпадналост или проява на агресия. Един от сигурните признаци е наличието на изчезващи вещи от дома. В такъв случай специалистите съветват незабавно да се потърси помощ от лекар или психолог. Майка на наркозависим от Сливен сподели, че е забелязала в джобовете на сина си остатъци от лимонена киселина. Тя се използва за разтваряне на хероина, преди бъде инжектиран.

Според специалиста в тази област, без лимонената киселина, не може да се предизвика химична реакция. Основно споровете са за притежанието на еднократна доза за лично ползване. През 2004 година бе направена поправка в закона, която инкриминира еднократната доза наркотик. Това доведе, обаче до преминаване към заявки и продажби на наркотици по мобилни телефони, разпространителите на наркотици уговарят продажбите на различни места в рамките на населеното място, а наркозависимите станаха по-трудно достъпни за организации, които се опитват да им помогнат.

Въпреки всичко специалистите на Сдружение „Жажда за живот“ съветват родителите да провеждат разговори със своите деца с превантивна цел, вместо да ползват услугите на консултанти, когато вече е много трудно за работа с наркозависимите им деца. Трябва да се знае, чв голяма част от слуаите употребяващите наркотици биват лишени от свобода, заради крупни кражби или по-драстични престъпления; а други загиват от свръхдоза или болести, пренасяни по кръвен път чрез ползването на вече употребявани консумативи. Затова е особено важно да се започне навременна работа с наркозависимите.

Инициативата на Сдружение „Жажда за живот“ бе посветена на Международния ден за борба със злоупотребата с наркотични вещества и техния незаконен трафик – 26 юни.