Двудневен обучителен семинар организира сливенската неправителствена организация „Жажда за живот“. Участници в дискусията бяха млади хора на възраст до 25 години, живеещи в сливенския ромския квартал „Надежда“. Целта на обучението бе да запознае младите с полово-предаваните инфекции, да разясни какво е сексуалност и сексуална ориентация, както и запознаване с основните човешки права. Основно темите в семинара бяха насочени към приемане на „различните“ в общата среда.

Като „различни“ се приемат хора, водещи рисков начин на живот, практикуващи безразборен секс; хора с нетипична сексуална ориентация – хомосексуални и бисексуални; употребяващи леки или тежки наркотични веществапретърпели домашно насиле или трафик. Доказано в практиката е, че ромските общности са затворени и консервативни. Затова е много трудно младите да внесат нови акценти или приоритети в живота си. Опитите им да променят статуквото в повечето случаи биват пресечени от родителите им – традиционалисти. Именно за това Сдружение „Жажда за живот“ организира обучението. „Различните“ често биват приемани за ненормални.

В много случаи родители и приятели смятат, че хомосексуалните или бисексуалните хора са с психични отклонения. Стряскащ за Организацията бе фактът, че само двама от участниците в семинара са ползвали предпазни средства при полов акт. Отличи се и незнанието на почти всички в групата за правилно използване на презерватив. Не бяха чували и за лубриканти. Бяха коментирани основните права, които всеки има и може да се възползва от тях и нито една институция или лице не може да нарушава. Чрез групови лекции и игрови ситуации бяха представени основни права като „Право на живот“, „Право на сексуален живот“, „Право на образование“, „Право на труд в благоприятни условия“ и други.

Като удовлетворителен Сдружение „Жажда за живот“ приема фактът, че момчетата бяха категорични, че получената информация е ползотворна за тях. При последвалите срещи на екипа от „Жажда за живот“ с други млади хора на терен в ромския квартал се оказа, че информацията от семинара е достигнала и до тях. От Организацията вярват, че макар и малка е направена поредна крачка напред в повишаване общата здравна култура на подрастващите в ромската общност. Семинарът се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа по проект „Център за правно и социално развитие“.