Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен представи новите програми, по които ще работи през 20013-та година пред медии и ръководители на институции в града. Сред представените програми беше изпълняваната от организацията Програма за превенция на ХИВ и СПИН, финансирана от Министерство на здравеопазването. По време на презентирането на дейностите стана ясно, че Сливен е единствен от 18-те града, работещи по тази програма, в който общината не съдейства на общинския клуб от доброволци, въпреки подписаното споразумение със здравното министерство. След като стана ясно това, кметът на община Сливен Кольо Милев лично пое ангажимент за оказване на съдействие.

От организацията поставиха акцент и върху откриването на Младежки информационно-консултатнтски център „Жажда за живот“. От началото на януари младежи до 29 години имат възможност да получат достъп до комплекс от утвърдени практики и актуални информационно-консултански услуги, както и да участват в разнообразни младежки доброволчески инициативи, съобщиха от организацията. През годината желаещите млади хора ще имат възможността да преминат през различни обучения. „МИКЦ-ЖзЖ“ ще работи на територията на цялата област Сливен. По този начин ще се предаде информация до всички млади хора за актуални конкурси, стажове, доброволчески акции, обучения и развлечения.

Предвидена е и т.нар. „Свободна зона“. В нея ще се реализират инициативи и кампании, насочени към творческата изява на младите хора. Основният акцент ще е върху уличните форми на изкуство. Програмата е финансирана от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“

Втората нова Програма, по която ще работи „Жажда за живот“ е финансирана от Фондации „Отворено общество“ – Ню Йорк. Дейностите са насочени към младите роми с рисково поведение и е свързана с техните права и задължения в здравеопазването. Целта на програмата е да се намали негативното отношение на здравните специалисти към младите роми, за да могат да получат качествени здравни услуги.