На 30 март (събота) от 12 до 15 ч. в сградата на Областна администрация в гр. Сливен ще се проведе Информационен ден за кандидат-студенти, желаещи да се обучават по специалностите медицинска сестра и акушерка в новооткрития в града филиал на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. По време на Информационния ден бъдещите кандидат-студенти ще имат възможността да се запознаят с условията, документите и сроковете за кандидатстване и възможността за участие в подготвителен кандидатстудентски курс по биология.

Филиалът на МУ – Варна в гр. Сливен беше открит в началото на тази година с решение на Народното събрание от 30 януари. С обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ той има за цел да отговори на все по-нарастващата нуждата от здравни професионалисти в страната и в частност – в сливенския регион.