На 30 и 31 март 2013 г. на Сливенски минерални бани се проведе обучение на доброволци от Младежкия информационно-консултантски център – Жажда за живот. Бяха засегнати теми, свързани със сексуално предаваните инфекции, емоционалността и доброволческата дейност. Най-сериозен акцент в обучението водещият

Веселин Цветанов постави върху темата „Връстници обучават връстници“. Младите хора усъвършенстваха уменията си да бъдат успешни водещи на младежки групи. Чрез интерактивните методи в обучението, доброволците имаха възможност да попаднат в реална обстановка, в която трябва да се справят с проблемни поведения в групата. Обучението е финансирано от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.

Обучението в събота и неделя се случи няколко дни след като доброволците от клуба към сдружение „Жажда за живот“ – Даниела Лазарова, Сирма Дичева и Георги Попов проведоха три успешни образователни срещи с връстници от социални домове в сливенското село Драгоданово и в гр. Стралджа.