Младежкият информационно-консултантски център – Жажда за живот – Сливен (МИКЦ-ЖзЖ) организира еко обучение с акцент върху рециклирането на отпадъци. В него се включиха младежи от Сливен на възраст от 15 до 18 години. В обучителната зала на Младежкия център бе показан образователен филм за приложението на отпадъците. Особена изненада предизвика фактът, че от стъклени бутилки или

кутийки от бира може да се изгради екологична къща.

Внимание бе обърнато и на начините за рециклиране на основните и най-опасни за природата отпадъци. В края на обучението младите хора имаха възможност да изработят по своя идея макет от отпадъци. В резултат на работата им бяха изработени два автомобила и една кукла от пластмасова бутилка.

Обучението е посветено на 22 април – Международен ден на Земята и е финансирано от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.