Младежкият информационно-консултантски център – Жажда за живот– Сливен (МИКЦ-ЖзЖ) организира информационна кампания, свързана с кандидатстуденти и завършващи ученици. След проведените разговори на консултанти от МИКЦ-ЖзЖ с младежите може да се направи извода, чете основно се ориентират към технически специалности и такива,

свързани с информационни технологии. Много от младите хора ще продължат образованието си в същата дисциплина от средното образование. Повечето от тях ще останат да учат в България, но немалка част са избрали висши учебни заведения в чужбина.

Младите хора имаха възможността да се запознаят с дейността на младежкия център. С изненада те приеха факта, че консултациите и получаването на информация в центъра са напълно безплатни. МИКЦ-ЖзЖ се намира на улица „Райко Даскалов“ 7, ет. 1, офис. 1. За повече информация може да се свържете с центъра на телефон 044/62 30 05 или www.thirstforlife-bg.com .

Дейността на МИКЦ – ЖзЖ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.