Консултанти от Младежки информационно-консултантски център – Жажда за живот (МИКЦ-ЖзЖ) – Сливен проведоха редица обучения в училища в областта. В три последователни дни служителите в Центъра се срещнаха с ученици в Твърдица, Котел и Нова Загора. Основната тема на обученията бе „Кариерно развитие“,

съставяне на CV и мотивационно писмо. И на трите места учениците проявиха най-голям интерес към практическата част, свързана с поведение при интервю за работа.

Като впечатления от проведените обучения учениците посочиха интерактивните методи на работа, които прилагат обучителите от МИКЦ-ЖзЖ, т.е. ролевите игри, при които участниците достигат до изводи след лично преживяване в хипотетични ситуации.

В Гимназията по селско стопанство в Нова Загора учениците проявиха особен интерес към доброволческата работа и предложиха създаването на изнесен офис на МИКЦ-ЖзЖ в града им. Идеята бе подкрепена от сдружение „Жажда за живот“ и вече се обмислят варианти за създаването на такъв офис.

Срещите на МИКЦ-ЖзЖ с ученици от областта ще продължат и през следващия месец.

Дейността на „МИКЦ – ЖзЖ“ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.