Сдружение „Жажда за живот“ изненада децата в Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в Сливен за Празника на детето. Служители и доброволци в организацията провокираха креативността на младежите в Центъра. Те изработиха кукли от подръчни материали – в случая дървени лъжици и вилици, хартия за цветя, и лепило.

Проявата е извън предвидените проектни дейности на „Жажда за живот“, но е инициирана от екипа на организацията с цел да зарадва младите хора там. Най-силна емоция предизвика изработката на облеклото на куклите. Там бе проявено най-голямо въображение.

С помощта на директора на ЦНСТ и сътрудниците в „Жажда за живот“ младежите с различни увреждания добавяха непрекъснато нови елементи върху куклите, докато им харесат.

„Емоцията, преживяването и изненадата превърнаха Денят на детето в истински празник в ЦНСТ, а това ни дава повод да продължим работата си с тези деца“. Това сподели Рая Попова, която е психолог в сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. А доброволецът в „Жажда за живот“ Георги Попов допълни, че „макар с увреждания, това са млади хора и деца, които не бива да бъдат пренебрегвани.Те имат право на усмивка, радост и изненада… И от хора като нас.“

Центърът за настаняване от семеен тип – Сливен е партньор на „Жажда за живот“ по проекта МИКЦ-ЖзЖ, финансиран от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.