От двадесет и пет години насам на всеки 1 декември се отбелязва Световния ден за борба срещу СПИН. И тази година за десети поред път в България Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ организира АНТИСПИН кампания в партньорство с Коалиция АНТИСПИН, Регионалните здравни инспекции, общини и неправителствени организации, работещи по превенцията на ХИВ сред широкото население и сред конкретни уязвими към ХИВ групи.

Надсловът на тазгодишната АНТИСПИН кампания – „Животът е безценен“, напомня за предизвикателствата на рисковото сексуално поведение и за реалността, че качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, системно се подобрява благодарение на навременното и ефективно лечение.

По този повод Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ обявява конкурс за плакат на тема „Животът е безценен! (в контекста напревенцията на ХИВ/СПИН, както и в контекста на живота сХИВ/СПИН).

Конкурсът е насочен към студенти от художествени специалности от висши учебни заведения, ученици от художествени специалности и непрофесионалисти (на възраст от 15 до 30 години).

Конкурсът е индивидуален. Всеки участник може да участва с една творба. Творбите ще бъдат оценявани според следните три категории участници:

 • Студенти и докторанти
 • Ученици (IX–XII клас)
 • Непрофесионалисти (на възраст от 15 до 30 години).

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИЦИ/ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Първа целева група – студенти и докторанти от художествени специалности от висши учебни заведения
 • Втора целева група – учениците от IX–XII клас от художествените специалности от училищата по изкуствата.
 • Трета целева група – непрофесионалисти (на възраст от 15 до 30 години).

ЖУРИ

Петчленно жури ще разглежда дигиталните плакати. Съставът на журито ще представлява: преподавател по плакат от НХА, представител на художествена галерия, независим художник и двама представители на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Журито ще работи доброволно и безвъзмездно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Проектите за плакати да бъдат изпратени във формат (100/70 см, JPG, 120 dpi, Quality 10 Maximum) на е-мейл: plakat@hdp.bg

Спечелилия голямата награда плакат ще бъде изискан във формат: 100/70 см, CMYK, 300 dpi

Участниците да посочат следните данни в e-mail-a:

 • Три имена
 • Възраст
 • Учебно заведение, град (или месторабота, град)
 • Точен адрес
 • Телефон и e-mail за контакт на участника

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 20 ОКТОМВРИ 2013 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец ноември на страницата на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на адрес: www.aidsprogram.bg, както и на страницата на НХА www.nha.bg Творбите ще бъдат публикувани и на специално предвидена за целта страница във Фейсбук, където ще могат да получават отзиви от интернет

потребителите. По този начин ще се диференцират „наградите на публиката“ и в трите категории. Датата на награждаването предстои да се уточни, но ще бъде около или на

Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември 2013 г. в галерия „Alter Ego“ в гр. София, ул. „Кракра“ № 2А.

НАГРАДИ:

ГОЛЯМА НАГРАДА – МАТЕРИАЛНА НАГРАДА НА СТОЙНОСТ

1 000 ЛЕВА (независимо от категорията на участника)

За категория участници от първата целева група (студенти и докторанти) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място – материална награда на стойност 100 лева
 • Награда на публиката – материална награда на стойност 100 лева

За категория участници от втората целева група (ученици) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място – материална награда на стойност 100 лева
 • Награда на публиката – материална награда на стойност 100 лева

За категория участници от третата целева група (непрофесионалисти на възраст от 15 до 30 години) ще се раздадат следните награди:

 • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
 • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
 • Трето място – материална награда на стойност 100 лева
 • Награда на публиката – материална награда на стойност 100 лева

ИЗЛОЖБИ

Най-вълнуващите и сполучливи творби ще бъдат изложени в галерия „Alter Ego“ в гр. София и на столичния „Мост на влюбените“ до Националния дворец на културата.

Галерия „Алтер его“ и Столична община ще партнират безвъзмездно на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.

ОТПЕЧАТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Одобрените от журито проекти за плакат ще бъдат отпечатани за изложбите на „Мост на влюбените“ и галерия „Alter ego“ в гр. София. Предвиденият размери на плакатите са 50*70 см или 100*70 см. Проектите за плакати, спечелили първа награда и в трите категории целеви групи, с разрешението на авторите ще бъдат публикувани на е-страницата на Министерство на здравеопазването. Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ си запазва правото да го отпечата плаката, спечелил голямата наград, в тираж от 5 000 екземпляра по повод предстоящата АНТИСПИН кампания на 1 декември 2013 г. – Световен ден за борба срещу СПИН. Тиражът ще бъде разпространен с кампанийна цел до Регионалните здравни инспекции, общините и неправителствените организации в 28-те областни града, които работят по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.
В Сливен партньор по Програмата е сдружение „Жажда за живот“.