На 12 август отбелязахме Международния ден на младежта. Тази година той премина под мотото „Младежката миграция: Движещо напред развитие“.

Проявите в Сливен по този повод бяха организирани от Младежкия информационно-консултантски център – Жажда за живот (МИКЦ-ЖзЖ).

Беше проведен младежки форум на тема „Предизвикателствата пред младежите и професионалното им развитие“. На този форум няколко пъти бе спомената неприятната статистика, че над 70 хиляди младежи у нас са регистрирани като безработни. Като основна причина за това те посочиха, че работодателите желаят да наемат хора със стаж, а на тази възраст младите хора не разполагат с такъв. Също така беше отбелязано, че при наемане на работа, на младите хора се предлага сравнително ниско заплащане.

По-късно доброволци от МИКЦ – ЖзЖ се пренесоха в Градския парк на Сливен, където се срещнаха със свои връстници. Те получиха сувенири, посветени на Деня на младежта. Съвсем спонтанно започна игра на Хек. В нея се включиха както доброволци от МИКЦ-ЖзЖ, така и други млади хора. Повечето споделиха, че колкото и лесна да изглежда играта отстрани, реално не е така.

Дейността на „МИКЦ – ЖзЖ“ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.