Първият учебен ден за децата в Центъра за настаняване от семеен тип в Сливен започна с чаша топъл шоколад. Инициативата е на доброволци от Младежкия информационно-консултантски център – Жажда за живот (МИКЦ-ЖзЖ).

Освен незабравимия ден за учениците, формален повод за инициативата е и Международния ден на шоколада – 13 септември.

Доброволците към МИКЦ-ЖзЖ не просто почерпиха децата от ЦНСТ с чаша топъл шоколад, а го приготвиха заедно с тях, обучавайки ги в елементарни социални умения.

Но изненадите не свършиха дотук. Възпитаниците на ЦНСТ и доброволците на МИКЦ-ЖзЖ оцветяваха и картинки с букви, което имаше за цел да развие фината моторика на децата. Това допълнително допринесе за повишаване на настроението.

По време на срещата директорът на Центъра Виолета Попова изрази своето одобрение, че доброволците към МИКЦ-ЖзЖ са мотивирани за работа с деца, различни от другите, имат емпатично отношение и ги покани да гостуват на ЦНСТ отново.

От своя страна доброволците от МИКЦ-ЖзЖ споделиха: „След преживяното с учениците от помощното училище разбрахме, че те ясно си дават сметка кои са истинските ценности в живота – здравето, семейството, приятелите. Тези деца оценяват и най-малкия жест на добро, отправен към тях.“

Дейността на МИКЦ–ЖзЖ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.