От началото на месец септември 2013г. сдружение „Жажда за живот“ стана част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) – Пловдив. С присъединяване на сдружението в мрежата, Сливен се нарежда сред 35-те града, в които съществуват т.нар. Центрове за работа с доброволци. В качеството си на приемаща доброволци от цялата страна, „Жажда за живот“ – Сливен споделя мисията и целите на Националната доброволческа мрежа.

Мисията на НАРД, както и на „Жажда за живот“, е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд, чрез организиране на различни инициативи, привличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.

Стратегически цели на НАРД са да популяризира доброволчеството като форма на гражданско участие; да партнира на местните власти в реализирането на местната социална и младежка политика; да съдейства за законодателно уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в България; да развива социални услуги за превенция и реинтеграция за деца в риск и подкрепа на техните семейства и др.

Като част от Националната мрежа сдружение „Жажда за живот“ има възможността да повиши мотивацията на младите хора да участват в доброволчески инициативи, както и да повиши техния капацитет, чрез редица обучения, организирани от НАРД.

Изборът на Националния алианс за партньорство със сдружение „Жажда за живот“ не е случаен. Сдружението е предпочетено, защото има утвърден опит в работата с доброволци по различни програми във всяка социална сфера повече от 3 години. От 2009-та година досега към „Жажда за живот“ се развива клуб с доброволци по Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Министерство на здравеопазването. От началото на 2013-та година сдружение „Жажда за живот“ откри и едноименния Младежки информационно-консултантски център в Сливен (МИКЦ-ЖзЖ). За високото качество на работа на „Жажда за живот“ с доброволци свидетелства броят на младите хора в клуба – повече от 30 на възраст 15- 25 години.