На 28 и 29 септември Младежкият информационно-консултантски център – Жажда за живот проведе обучение на доброволци в база на Сливенски минеракни бани. В тренинга участваха 20 момчета и момичета на възраст от 15 до 21 години. Обучението основно се водеше от доброволци в МИКЦ-ЖзЖ на принципа „Връстници обучават връстници“.

Темите в тренинга бяха свързани с комуникативните умения на подрастващите, чувствата и емоциите, които ги вълнуват, приемане и толерантност към различните хора в обществото по различни признаци. Основно внимание бе обърнато на сексуално предаваните инфекции, ХИВ/СПИН и отговорното сексуално поведение. Не бе пропусната и темата за доброволчеството и възможностите, които предлага полагането на безвъзмезден труд.

Обучението премина по интерактивен начин с ролеви игри, в които младежите имаха възможност да се пренесат в живота и мисленето на на хора с различни характери и социално положение.

„Обучението започна с 20 младежа, които бяха просто група от хора, повече от които не се познаваха. Но накрая групата се превърна в екип от приятели“, сподели ръководителя на тренинга.

От своя страна младежите споделиха, че са се чувствали добре по време на обучението и че то им е харесало. Най-силно са впечатление от игровия начин на водене на тренинга. Те допълниха, че се радват на създадените нови запознанства и приятелства.

Дейността на „МИКЦ – ЖзЖ“ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.