Младежки информационно-консултантски център „Жажда за живот“-Сливен организира мултидисциплинарно обучение „Връстници обучават връстници“ за доброволци, в партньорстсво с Местната комисия за борба с трафика на хора и Превантивно-информационен център-Сливен.

На срещата младите хора от областта ще потърсят допирните точки в трите болни за съвремието на младежите теми: превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции; трафика на хора с цел сексуална или трудова експлоатация, както и различните зависимости.

В обучението ще вземат участие 35 младежи, които ще обменят опит като доброволци в трите сектора.

Тренингът ще се проведе на 15 ноември, петък, от 13:30 часа в зала „Май“ на община Сливен и е финасиран от Националния център за европейски младежки програми и инициативи (НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.