На 15 ноември в зала „Май“ на община Сливен се проведе мултидисциплинарно обучение на младежи от областта. В него взеха участие доброволци от Младежки информационно-консултантски център „Жажда за живот“, Местната комисия за борба с трафика на хора и Превантивно-информационния център. Подобно обучение, включващо младежи от различни структури, работещи по обществено значими проблеми, се провежда за първи път в Сливен. Тренингът имаше за цел да се открият допирните точки между различните проблеми – ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции, трафика на хора и различните зависимости.

Чрез интерактивни игри и групова работа младежите обмениха информация за сектора, в който работят, а също така откриха и начините за съвместна работа, така че тя да бъде по-ползотворна. Младежите одобриха начина на провеждане на обучението най-вече заради засиления интерактивен момент и различните игри.

Като успешно определиха обучението и водещите на отделните клубове и се разделиха с уговорката, че подобни комбинирани обучения трябва да станат традиция.

Дейността на „МИКЦ – ЖзЖ“ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.