По повод предстоящия Световен ден за борба срещу СПИН, заместник–министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков откри изложба на художествени плакати на тема „Животът е безценен! – превенцията на ХИВ/СПИН и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ“. Откриването на изложбата се състоя на 29 ноември (петък) от 13.00 часа в галерия „Алтер Его“ на ул. Кракра 2А. Изложбата се организира съвместно с фондация „Алтернативи в изкуството“. Изложбата е резултат от обявения през месец май 2013 г. конкурс за плакат на тема „Животът е безценен! – превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ“ на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Конкурсът бе разпространен сред студенти и ученици от художествени специалности, както и сред други млади художници – непрофесионалисти в цялата страна. В Програмата бяха получени общо 30 плаката. От тях за награди журито селектира общо осем плаката. Наградените осем младежи са участвали в състезанието за голямата награда, както и за първо, второ и трето място в три категории – студенти и докторанти от художествени специалности, ученици от художествени специалности и непрофесионалисти.

Присъждат се три награди в категорията „студенти и докторанти“, три награди в категорията „ученици“, три награди в категорията „непрофесионалисти на възраст 15-30 години“ и две награди на публиката, определени от броя харесвания на плакатите, които са получени под публикувания дигитален проект във Фейсбук. Журито на конкурса за плакат се състои от двама хабилитирани представители на Национална художествена академия – проф. Георги Янков и доц. Николай Младенов, председателят на фондация „Алтернативи в изкуството“ и галерия „Алтер Его“ Николина Христова и трима дългосрочни консултанти по Програмата – Стефка Бонева, Анина Чилева и Петър Цинцарски. ЕТО И КАТЕГОРИИ НАГРАДИ ЗА ПЛАКАТ НА ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН“ ПО СЛУЧАЙ 1 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. Журито реши: Голямата награда се присъжда на Мирела Красимирова Кънева на 17 години от Национална Художествена Гимназия „Димитър Добрович“ –гр. Сливен. Плакатът на Мирела Кънева се отпечатва в тираж 5000 бр. и се разпространява в цялата страна като визулната концепция на Национална АНТИСПИН кампания 2013-2014 година. Мирела получава материална награда на стойност 1000 лева. В категорията студенти и докторанти първо място се присъжда на Петя Валентинова Благоева, на 23 години, студент в Национална художествена академия. Петя Благоева получава материална награда на стойност 400 лева. В категорията студенти и докторанти второ място се присъжда на Кристина Мирославова Костова, на 23 години, студент в Национална художествена академия. Кристина Костова получава материална награда – художествени материали на стойност 200 лева. В категорията студенти и докторанти трето място е определено за Силвия Иванова Ганчева, на 21 г., студент в Национална художествена академия. Силвия Ганчева получава материална награда – художествени материали на стойност 100 лева. В категорията ученици се определи следната награда: Първо място се заема от Василена Сергеева Генова, на 17 г., учаща в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография в град София. Василева Генова получава материална на стойност 400 лева. Втора и трета награда в категорията ученици не се присъждат поради липса на кандидатури. В категорията непрофесионалисти на възраст от 15 до 30 години първо място журито отреди на Даниела Бориславова Караиванова, на 19 години от гр. Бургас. Даниела Караиванова получава материална награда на стойност 400 лева. В категорията непрофесионалисти на възраст от 15 до 30 години второ място журито отреди на Даяна Младенова Стойкова, на 17 г., учаща в Образцова Математическа Гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Даяна Стойкова получава материална награда на стойност 200 лева. В категорията непрофесионалисти на възраст от 15 до 30 години трето място се присъжда на Ния Ивова Христова, на 15 г. от гр. София. Ния Христова получава материална награда на стойност 100 лева. Наградите на публиката се определят след събиране на най-много харесвания на даден плакат в специално създадената за целта страница във Фейсбук с публикуваните творби. Двете награди на публиката се присъждат на: Силвия Ганчева, студент, получила 68 харесвания във Фейсбук към 21 ноември 2013 г. и на Даниела Караиванова, категория непрофесионалисти 15-30 г., получила 50 харесвания във Фейсбук към същата дата. Награда на публиката в категорията ученици – художници не се присъжда поради липса на достатъчно кандидатури.