МИКЦ-Жажда за живот Сливен организира Мултидисциплинарно обучение на младежи от областта на тема „Създаване на младежка НПО, работа в екип, доброволчество и младите хора в ЕС“. Тренингът ще се проведе в гр. Трявна на 22 и 23 декември 2013 г. За обучението могат да кандидатстват всички млади хора на възраст 15– 29 г.,

като приоритетно ще се разглеждат кандидатурите на младежи от селските райони. Всички разходи са за сметка на МИКЦ-Жажда за живот.

Начин на кандидатстване: напишете ни e-mail на адрес info@thirstforlife-bg.com със заглавие „За обучението в Трявна“. В писмото посочете трите си имена, възраст, град или село, данни за контакт и кратка мотивация за участие в обучението.

Краен срок за кандидатстване – 17 декември 2013 г.

Само одобрените ще получат допълнителна информация.

Обучението се финансира по Проект „МИКЦ-Жажда за живот“ на НЦЕМПИ.