На 22 и 23 декември в гр. Трявна се проведе мултидисциплинарно обучение на тема „Създаване на младежка НПО, работа в екип, доброволчество и младите хора в ЕС“. То беше организирано от Младежки информационно-консултантски център „Жажда за живот“ Сливен. В тренинга взеха участие младежи от сливенска област.

Най-голям интерес сред младите предизвика темата за създаване на младежка НПО, в която те взеха активно участие. Участниците опитаха да изградят на практика организация, да измислят нейното име, да определят целите й и да измислят дейностите чрез които ще ги постигнат.

Измислените имена на НПО от младежите бяха с позитивна насоченост, а дейностите – към хора в нужда и неравностойно положение.

Най-голямо впечатление на младежите е направил интерактивния метод на водене на обучението, участието им в ролеви игри, в които те влизаха в роли и решаваха реални казуси, споделиха те в края.

По време на обучението бе отличен доброволец с звание „Рицар на добрата воля“, който се присъжда за особени заслуги в доброволческите дейности в сдружение „Жажда за живот“ през годината. За 2013 г. носител на приза стана Георги Попов.

Дейността на „МИКЦ – ЖзЖ“ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.