Сдружение “Жажда за живот” – гр. Сливен кани младежки представители, представители на институции и медии за участие в национален форум на тема “Участие на младите хора в местните младежки политики – структурен диалог с местната власт”, финансиран по Програма „Еразъм+“, Дейност КД3. Основната цел на форума е да се насърчи развитиетието на диалога и политиките между заинтересованите страни и ще се проведе от 11 до 16 ноември 2014 г. в гр. Банско. Обща информация.

Дейностите в националната среща имат за цел да се стимулира по-активното участие на младите хора в местните младежки политики и в процесите на вземане на решения. Участниците във форума ще имат възможност да обсъдят и намерят решения на настоящите проблеми на българските младежи при включването им в местните политики. По време на срещата участниците ще имат възможност да работят с експерти от държавни институции, отговорни за младежките политики в България.

словия за кандидатстване

Участници във форума могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години, които са:

  • представители на младежки неправителствени организации, работещи на местно, регионално и национално ниво
  • представители на неформални младежки обединения
  • младежки работници

Поканени за участие във форума са и:

  • представители на местната власт от цялата страна
  • представители на институции на национално ниво, имащи отношение към младите хора
  • медии

Срок за кандидатстване: 03.11.2014 г.

Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща след 03 ноември 2014 г.

Всички желаещи да се включат във форума следва да попълнят формуляра за кандидатстване.

Попълнените формуляри очакваме на e-mail: v.cvetanov@thirstforlife-bg.com.

Разходите за транспорт, настаняване, храна и работни материали се поемат от организаторите.

Очаква се участниците да пристигнат в гр. Банско на 11 октомври 2014 до 13:00 ч.