“Плaтформата  за толерaнтност.bg”  стигна и до Сливен, за да запознае младите хора в града с кампанията на Съвета на Европа „Движение за език без омраза“. Инициативата се популяризира на национално ниво от младежите от сдружение „Възможности без граници“ съвместно с екипа на Министерство на младежта и спорта. В представянето участваха ученици от ПГТХ „Акад. Неделчо Неделчев“, СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ и 6 ОУ „Братя Миладинови“.

В Сливен инициативата премина със съдействието на сдружение „Жажда за живот”. Пл@тформата представлява онлайн енциклопедия със статии и материали, насърчаващи толерантно общуване в интернет. Основната цел на инициативата е да повлияе и провокира дискусии за речта на омразата, расизма и ксенофобията във виртуалното пространство и да направи всеки от нас малко по – толерантен към разнообразието от мнения и позиции в интернет. Екипът на сдружение „Възможности без граници“ застава на позиция, че всеки има право да живее и създава семейство с любимия си човек, да изповядва вярата си, да е горд с произхода си и да бъде оценяван, съобразно своите знания и умения, а не по възраст, пол или социален статус.

На сайта http://ontolerance.eu/ могат да бъдат намерени актуални материали, свързани със многообразието и антидискриминация, галерия със снимки, викторини и тестове. Платформата предоставя възможност на регистрираните потребители да влязат в онлайн чат с психолог или да играят „Толерадо“ – интерактивна образователна игра с Махатма Ганди, Мартин Лутър Кинг и други популярни личности в главната роля.

И за финал, националното турне на Пл@тформата  за толер@нтност  представя във всеки град своето гигантското сърце без омраза. Снимките от Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Стара Загора могат да се намерят вече в социалните мрежи, а най-любопитните могат да ги разгледат още сега оттук: http://facebook.com/platformazatolerantnost.

„Пл@тформа за толер@нтност.bg“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /2009-2014/.