Младежи от цялата страна и представители на местната власт обсъдиха младежките политики на 6-дневна национална среща, която се състоя край Банско. Тя бе организирана от Сдружение „Жажда за живот” – Сливен. Темата на форума бе „Участие на младите хора в местните младежки политики – структурен диалог с местната власт”. По време на дискусиите бяха

споделени редица добри практики в тази сфера. Ярко открояващ се пример бе даден с община Смолян, където младежката заетост с обществено полезни дейности е сериозно застъпена в местната политика.

Бяха посочени и редица недобри практики в някои части на страната, свързани с младежите.

Именно това споделяне на опит доведе и до резултата на срещата – предложения за промени в младежката политика, както на местно, така и на национално ниво. Участниците имаха възможността практически да упражнят комуникативните си умения и способността  да разговарят с властимащите, така че да успеят да прокарат предложения за младежки дейности.

Работната част на форума имаше за цел да стимулира по-активно участие на младите хора в местните младежки политики и в процесите на вземане на решения.

Представителите на местната власт и Национални агенции запознаха участниците с механизмите на работа с младежите.

В срещата участие взеха представители на всички заинтересовани страни, сред които младежки организации, общински администрации, медиите, неправителствени организации и младежи-доброволци от различни места в България.

„Тази среща имаше реалистична цел. Тя е постигната. Факт са конкретни предложения за промяна в редица сфери, свързани с младежките политики в България. Оказа се, че по места в страната картината е различна. Може би трябва да започнем от там и да ползваме потенциала и капацитета на  младежите в нашата страна, а не да търсят развитието си извън България”. Това каза в заключение д-р Стефан Стефанов, председател на Сдружение „Жажда за живот” – Сливен.

„Срещата бе много ползотворна и полезна. Имахме нужда от нея. Сверихме си часовниците с другите общини, обменихме опит и контакти. Благодарим на организаторите”, коментираха участниците в края на форума.

Националната среща се финансира по Програма Еразъм+ и се администрира от Центъра за развитие на човешките ресурси.