С информационна кампания доброволците в „Жажда за живот“ – Сливен отбелязаха Световния ден за съпричастност със заразените с ХИВ/СПИН. „Благодарение на усилената ни работа в тази посока, темата остава актуална. Интересът на нашите приятели към безопасното водене на сексуален живот се повишава и мислим, че трябва да продължим, защото проблема и след кампанията ни ще продължи да съществува“, споделиха доброволците в клуба „Жажда за живот“ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазването. Те се срещнаха със свои връстници в централната градаска част на Сливен, раздаваха презервативи и информационни материали.

Успоредно с това доброволци проведоха информационна кампания и в кв. Надежда в Сливен, където живеят предимно хора от ромски произход. Срещата при шатрата на „Жажда за живот“ премина при огромен интерес, а десетки бяха желаещите да се включат в игрите и предизвикателставата, свързани с ХИВ/СПИН.

В инициативите за Деня на съпричастност със заразените с ХИВ/СПИН се включиха и доброволците на „Жажда за живот“ от ЕДС по програма Еразъм+.

На 17 май 2015 г. над 1 200 неправителствени организации от 115 страни по света насочват общественото внимание към проблемите, причинени от синдрома на придобитата имунна недостатъчност. Английското наименование на кампанията е Candlelight Memorial или ден за възпоменание със запалени свещи. За първи път този Ден е честван през 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк. АнтиСПИН кампанията има за цел насърчаване на здравно-сексуалното образование и диалог вътре в уязвимите общности и за ускоряване на застъпническите действия по посока на действащи политики в областта на ХИВ/СПИН.