Футболен турнир срещу хомофобията организира сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. Турнирът се проведе на игрището в кв. Надежда. Желаещите да се включат бяха много, както и участвалите в дискусиите по темата за хомофобските нагласи. Проявата се финансира от мрежата „FARE“, която е обединяваща организация на хора, неформални групи и неправителствени организации, които чрез спортни прояви целят значителни социални промени.