Обучение на тема „Моите права и институциите“ проведе сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. В двудневния тренинг взеха участие младежи от Сливен, които вече са участвали в групите за самопомощ по темите за домашното насилие, трафика на хора и дискриминацията. Такива групи работят всяка седмица в сливенския квартал „Надежда“.

По време на обучението младежите се запознаха с различните институции, тяхната работа и начините за ползотворна връзка с тях. Участниците получиха ценни съвети за тънкости при комуникацията си институциите.

В обучението бяха засегнати и темите за правата на човека и институциите, които ги защитават. Чрез интерактивни методи в обучението младежите се сблъскаха с различни ситуации, свързани с трафика на хора и проявите на дискриминация. Участниците имаха възможност да упражнят на практика правото си да подадат сигнал до съответната на проблема институция. Те споделиха редица примери за проява на диксриминация и срещани трудности при комуникацията си с институциите.

„Изпълнихме напълно правилото на групата да съчетаем приятното с полезното, защото докато работехме се забавлявахме“, споделиха участници в обучението.

Тренингът е по проект „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ / www.ngogrants.bg /