Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен организира кръгла маса по темите за домашното насилие, трафика на хора и проявите на дискриминация. В дискусията взеха участие представители на институции, свързани с болезнените за днешното съвремие теми, както и млади хора от Сливен. По време на своето представяне психологът в „Жажда за живот“ Рая Попова разясни на присъстващите, че всяко дете попада още от раждането си в семейство или друга общност, където научава основните стандарти на поведение, свързани с човешките права.

Според нея детето разбира какво означава да си дете от начина, по който се отнасят към него възрастните, а когато постъпва в училище вече има добра представа за отношенията, които са в основата на голяма част от човешките права.

Другият експерт Татяна Велева припомни на участниците, че защитата от дискриминация е основно право на човека, което се изразява в равноправно третиране на индивидите по достойнство, независимо от тяхната възраст, националност, етнически произход, раса, религия, език, пол, сексуална ориентация, увреждане и др.

Информацията в кръглата маса и дискусионния елемент преминаха по атрактивен начин, което провокира младежи и специалисти към ползотворен диалог. Експертите в „Жажда за живот“ акцентираха върху ученето, посредством игрови методи и преживяване. Така гостите имаха възможност за напрупване и споделяне на конкретен опит, чрез интерактивни методи.

В дискусията активно участие взеха Павлина Ангелова – специалист Младежки дейности към БЧК, доброволци от БЧК, Владимир Друмев – секретар на местната комисия по трафик на хора – община Сливен и прокурора Нина Янева.

Кръглата маса се организира от сдружение „Жажда за живот“ – Сливен по проект „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ / www.ngogrants.bg /.