Сдружение «Жажда за живот» – Сливен и Регионалната здравна изнпекция (РЗИ) осигуриха анонимкно и безплатно тестване на ХИВ-статус. Само за два часа днес по обяд своя ХИВ-статус изследваха 16 младежи от града по време на АНТИСПИН кампанията, провела се търговски център SMAAL – Сливен.Доброволци на «Жажда за живот» разговаряха със свои връстници по темите за сексуалното и репродуктивно здраве. Десетки младежи получиха безплатно презервативи и информационни материали.

Доброволците споделиха, че информираността на техните връстници значително се повишава. Внимание бе обърнато и на начина за излседване на ХИВ-статуса им през останалата част на годината. За Сливен това е лабораторията на РЗИ, към която доброволците на «Жажда за живот» ежедневно насочват свои приятели. По данни на здравната инспекция в рамките на кампанията през изминалата седмица през лабораторията са преминали 43-ма души.

Успоредно с тези дейности доброволци на «Жажда за живот» по Евпропейската доброволческа служба се срещнаха с жители на кв. Надежда, където отново разговаряха с младежи там по темите за здравословния начин на живот.