На 15.01.2016 г. (понеделник) от 15.00 до 17.00 ч. в Хотел Национал Палас, гр. Сливен, улица „Великокняжевска“ 29 сe проведе форум на тема „Домашното насилие на е домашен проблем”. Форумът се  организира от „Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци”, гр. Пловдив и Фондация „Стефан Нойков” в изпълнение на проект „Дом без насилие”, финансиран от  Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Основната цел на форума беше да се направи преглед на ситуацията по проблема „домашно насилие” в община Сливен и да бъдат изведени препоръки за подобряване на координацията и сътрудничеството между различните заинтересовани страни при предоставяне на подкрепа на жертвите на домашното насилие.

В резултат от дискусията на форума като основни причини за домашното насилие бяха изведени икономичската ситуация в България, липсата на образование (вкл. гражданско и сексуално образование), традициите и капсулацията в ромската общност. Липсата на информация и нежеланието „насилието да излиза извън дома” също бяха изведени като предизвикателства по темата. Беше отбелязана важната рола на здравните медиатори за намаляване  на случаите на домашно насилие, както и ролята на образованието. Една от идеите на форума беше да се организира Училище за родители, което с помощта на ролеви модели да променя постепено традициите в ромските общности.

Форуми под подобен надслов бяха проведени и в Пловдив, Кричим, Кюстендил, Пирдоп, Бяла Слатина, Враца, Ямбол, Сливен, Хасково и Стмболийски.