Кръгла маса по проблемите и предизвикателствата в достъпа до качествени здравни грижи на млади родилки и майки от ромски произход се състоя в Сливен. Инициативата бе на сдружение „Жажда за живот”. В дискусията взеха участие заинтересовани институции, общопрактикуващи лекари, специалисти и експерти. Целта на кръглата маса бе да се състави своеобразна карта на здравните проблеми в кв. „Надежда” в Сливен; да се търсят варианти за предприемане на мерки за преодоляването им чрез организиране на срещи и дискусии със заинтересованите страни.

Още в самото начало бяха определени законовите рамки в достъпа до здравеопазване – здравните права и съответните задължения. Фокусът на кръглата маса бе върху посещенията от личния лекар на новородените в рамките на 24 часа след изписването им от болница. След ежеседмични срещи на специалисти и медиатори от „Жажда за живот” в квартал „Надежда” стана ясно, че някои от лекарите изпълняват това си задължение, други – не. Има случаи, в които младите майки не знаят изобщо за съществуването на подобна законова норма.

Тук в дискусията лекари и специалисти посочиха като проблемен факта, че често се натъкват на случаи, в които родилките са посочили адрес, на който не живеят и са трудни за откриване. Не липсвали и случаи на родилки, които нямат избран личен лекар и съответно не са уведомили никого за бременността си и нейното проследяване. Също така бяха посочени случаи, в които майките не знаели, че трябва да водят децата си на профилактични прегледи, а основна причина за това е липсата на информираност. Сериозен проблем според лекарите е комуникацията с пациентите – езиковата бариера създавала най-големи трудности. А това според участниците в дискусията се случва в най-рисковата среда – ромите с нисък социален и образователен статус.

В представяне на проекта си по тази тема от „Жажда за живот” поясниха, че това е една от основните цели – да информира младите бъдещи майки и новородили жени за техните права, но и за задълженията им; да се открият слабите места в достъпа до качествени здравни грижи, което да допринесе за повишаване на здравната култура и отговорно отношение, както от страна на лекарите, така и на жените.

Беше засегната и темата за имунизациите на новородените. Все по-честа практика е да се спазва утвърдения имунизационен календар, но майките не са запознати с това, че децата се имунизират, само когато са напълно здрави.

На финала на кръглата маса представителите от РЗИ, Общинския общностен център, Кожновенерическия диспансер, лекари, специалисти и инициаторите от „Жажда за живот” решиха, че в изпълнение на общата цел могат да установят устойчиво и ползотворно сътрудничество. Единодушно се прие като добра практика работата не само с младите жени-родилки, но и с техните семейства, защото понякога социално-битовите особености на уязвимата група е немалка пречка в достъпа до качествено здравеопазване.

Кръглата маса се реализира по проект на сдружение „Жажда за живот” „Мониторинг на посещенията от лекари на новородени бебета в кв. Надежда, Сливен“, финансиран от Програма „Обществено здраве“ на Фондации „Отворено общество“