Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен организира редица прояви, посветени на Европейската седмица на младежта – 1-7 май 2017г. Това е осмото й издание и се провежда във всички 33 държави, участващи в Програмата на Европейския съюз „Еразъм+“. Инициативата има за цел да открои солидарността и социалната ангажираност на младежите в Европа и да даде информация за Програмата.

В рамките на Европейската седмица на младежта в Сливен доброволците на „Жажда за живот“ по Програма Еразъм+ са подготвили интересни предизвикателства за младежите в града. Началото ще бъде поставено в сливенски училища, където ще са разположени информационни щандове, промотиращи възможностите по Програма Еразъм+.

Кулминацията на проявите, посветени на Европейската седмица на младежта в Сливен, ще бъде на 5 май от 17:00 часа в Градската градина. Там доброволците на „Жажда за живот“ ще очакват младежите с интересни и предизвикателни игри, свързани с познанията им за държавите в Европа и столиците им, както и с интересни факти около тях. За кратко Градската градина в Сливен ще се превърне в място, осеяно със съкровища и ключове към следваща врата, която води към пореден етап от развитието на играта. Предизвикателството „Живот без граници с Еразъм+“ ще провокира младежите с интеркултурни игри и интеркултурни награди.

Европейската седмица на младежта тази година протича под мотото „Shape it, move it, be it“. Има за цел да насърчи младите хора да изградят бъдещето си чрез участие в дискусиите, относно бъдещето на политиката за младежта на ЕС, да пътуват в чужбина чрез Програмата за мобилност „Еразъм+“, както и да бъдат част от наскоро стартиралия Европейски корпус за солидарност, който дава на младежите възможност да изразят солидарността си с нуждаещите се.