Жажда за живот продължава работата си с младежи по темите за сексуално и репродуктивно здраве. Доброволците ни по програма Еразъм+ всяка седмица се срещат с младежи в квартал Надежда. Миналата седмица срещата премина с много настроение, защото доброволците и младежите се учеха да ползват презерватив.

Както очаквахме, ситуацията стана наистина смешна, защото младежите  упражняваха поставяне на презерватив върху банан. Бяхме щастливи, защото докато се забавляваха, децата получиха много ценна информация“, споделиха добороволците на Жажда за живот по проект „Връстници обучават връстници за превенция на сексуално предавани болести“ на програма Еразъм+.

Успоредно с това всяка седмица екипът ни се среща с възпитаниците на Дом за деца лишени от родителски грижи „Мария Роза“ в село Асеновец. Там чрез различни игри разговаряме с децата за емоциите, тяхната проява и овладяването им.