Поредно атрактивно обучение на младежи по теми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве проведохме на 30 август. Момчета и момичета от кв. Надежда в Сливен взеха активно участие в тренинга, който се състоя край басейн на Сливенските минерални бани. Обучението бе подготвено изцяло от доброволците ни по Програма Еразъм+ по проекта им „Връстници обучават връстници за превенция на сексуално предавани болести”.

Доброволците представиха целите и темата на тренинга по атрактивен начин – с много игри, забавления и провокативни въпроси. Участници в обучението бяха млади хора, които в продължение на близо година ежеседмично работят и се забавляват с доброволците ни по различни теми.

Младежите демонстрираха сериозни знания по различни теми, но споделиха, че има и много неясноти в дефинирането на проблемите – както в междуличностните отношения, така и свързани със сексуалността. Целта на обучението беше да запълни до колкото може тези празноти. Младежите споделиха, че заради особеностите на общността им, често темите за безопасното водене на сексуален живот се пренебрегват, а в някои семейства са табу.

Така например, се оказа че голяма част от момчетата и момичетата не откриват разлика между HIV и СПИН. Чрез ролеви игри и съпреживяване доброволците ни и водещите на тренинга разясниха повече по темата. Децата се забавляваха и научиха, че HIV е върусът, който предизвиква болестта СПИН. Младите хора показаха завидни знания, относно начините за предпазване от нежелана бременност и сексуално-предавани инфекции.

В процес на работата младежите изказаха интересно мнение за училището като институция.

Необходимо и задължително е да се посещава училището. Трябва да се учи. Но е много скучно и често предпочитаме да намерим начини да се забавляваме. Ако може да се комбинират нещата, ще е много добре. Както правим с вас”, сподели момиче от групата.
Доброволците ни по програма Еразъм+ внесоха и друга атрактивна нотка в обучението. Младежите с удоволствие разговаряха с тях за особеностите на обществата в Испания и Италия. В много от аспектите на отношенията между хората младежите намериха сериозни различия, сравнявайки ги с наложените стереотипи в България.

Очаквано за младежите обучението завърши с игри и забавления във и край басейна.