Сдружение „Жажда за живот” – Сливен стартира новия си проект „Advocacy center for legal empowerment and social accountability in Roma communities in Sliven“. Той е финансиран по Програма „Публично здраве” на Фондации „Отворено общество”.

В рамките на проекта „Жажда за живот” ще извърши общностен мониторинг на здравните услуги, с фокус към дейностите, извършвани от лекарите по Националните програми за „Детско здраве“ и „Майчино здраве“. Чрез проучването ще дадем оценка на достъпа и качеството на здравните услуги в областта на майчиното и детското здравеопазване, както и сексуалното, и репродуктивно здраве на младите хора.

В проекта залагаме и на паралегалния подход за правно овластяване на младите хора от ромския етнос. Самият подход позволява специално обучени хора да дават първа правна помощ на място, сред общността. По този начин целим, например, да се преодолее констатирания проблем, свързан с незнанието и неизпращането писмени оплаквания до съответните институции.

Акцент в проекта е върху увеличаване количеството и качеството на достъп до здравни грижи, целящи да осигурят оптимално здраве на жената и плода от настъпването от бременността, докато детето навърши 42 дни.

Планираме да създадем Център за застъпничество, който ще разпространява информация за правата на човека сред местната ромска общност, както и правата им пред здравните власти на различни нива.

За постигане целите на проекта залагаме и на тясно сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация в Сливен. Тук фокусът ще е върху документирането на нарушенията на здравните права. Делата ще се използват и за застъпничество под формата на свидетелски показания на жертви и свидетели, официални данни, аудио и видеозаписи, и други материали за повишаване на информираността за злоупотреби.

В края на изпълнението на проекта трябва да постигнем увеличен брой домашни посещения от лекари при новородени след раждане, активна идентификация и имунизация на неимунизирани ромски деца, както и създаване на център за застъпничество в рамките на организацията, който да подпомогне обществените инициативи за застъпничество, свързани със здравето.

Проектът е с продължителност една година и ще приключи в средата на 2019-та.