В „Жажда за живот“ аз съм доброволец и програмен директор.

Моите силни страни са скромността и усмивката.

Помагам с работата си като доставям заедно с колегите радост и помощ на нуждаещите се.

Най-големите трудности, които заедно като общество трябва да решим, са липсата на толерантност и единението. Без тях няма как да продължим и да очакваме желаните резултати и успехи.