На 18.01.2022 г. Бюшра Хиркали, доброволка на Сдружение „Жажда за живот“, по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК проведе интересен час на класа с ученици от 10 клас на училище СОУ „П.К.Яворов“, като срещата беше проведена по покана на класния ръководител Росица Маринова.
Говорихме за агресията в обществото и младите хора, за причините, видове и как да я избягваме.
Презентирахме доброволческата програма на ЕС, по която работим и ползите, които заниманията в полза на обществото и на местната общност носят за отделния човек.
Повече информация за това да станете доброволец, можете да получите при нас  – Сдружение „Жажда за живот“.
Ще ви разкажем как може да заминете в друга държава, да помагате на хора, животни или организации/напълно бозплатно/за за стане света по-добро място за живеене.
Дейностите се реализират в рамките на проект „Младите хора заедно, финансиран от Европейския корпус за солидарност.