7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист. През 2021 г. една от десет жени е раждала, без да ѝ е бил извършен какъвто и да било преглед или пък лабораторно изследване. Това крие сериозни рискове за здравето и живота на бебетата и майките. Това каза социологът Венелин Стойчев от сдружение „Ларго“ в рамките на среща с председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. В срещата участваха и експертите на сдружение „Жажда за живот“ Александър Миланов и Анна Любенова.

По данни на експертите поне една трета от тежките заболявания при недоносените бебетата се дължат на предотвратими усложнения от нелекувани инфекции на майката по време не бременността. До изписването от болницата грижата за здраво бебе струва 340 лв. Грижата за недоносено бебе с леки усложнения струва 20 пъти повече (6058 лв.), за бебе със средни усложнения – 100 пъти повече (30497 лв.). Болничната грижа за бебе с тежки усложнения може да достигне 300 пъти грижата за здраво бебе (100 хил. лв.). След изписването грижата за недоносено бебе с усложнения възлиза на между 4 и 12 хил. лв. само през първите 2 години.

У нас всяка година се раждат по около 6500 недоносени бебета. Ако само при 26 от тях бъдат избегнати предотвратими усложнения, това ще покрие разходите за проследяване на бременностите на всички майки. Така ще се освободят ресурси, оборудване и експертиза за лечение на наистина непредвидими усложнения, много повече родители ще бъдат спокойни и много повече бебета и деца ще повишат шансовете си за качествен и пълноценен живот, показват разчетите на експертите. „От нас, възрастните, зависи дали днес ще успеем да подредим света си така, че утре да посрещнем в него повече здрави бебета за по-щастлив живот“, коментира социологът в рамките на срещата.

Д-р Иван Маджаров подкрепи принципно исканията на коалицията от гражданските организации за необходимостта от осигуряване на достъп до качествени медицински грижи на всички бременни жени и родилки. Според него инвестицията в превенцията и проследяването на всички бременността в най-ранния етап е важна, както за родилките и техните деца, така и системата на здравеопазването в дългосрочен план. Д-р Маджаров подчерта, че лекарското съсловие е готово да работи с гражданския сектор за подобряване на благосъстоянието на всички пациенти, включително на най-малките. „БЛС винаги е заставала зад инициативи, които инвестират в подобряването на достъпа до здравни грижи и качествено лечение. Децата имат право на здравни грижи и е отговорност на държавата да гарантира това право по най-добрия възможен начин“, допълни д-р Маджаров.

Срещата е в рамките на гражданската инициатива за необходимостта от осигуряване на достъп до качествени медицински грижи на всички бременни жени и родилки, която се реализира от коалиция от граждански организации, която включва „Клуб на нестопанските организации” – Търговище, СНЦ „Жажда за живот” – Сливен, СНЦ „Национална мрежа на здравните медиатори”, СНЦ ЛАРГО – Кюстендил. Вижте повече на https://www.facebook.com/vsiakobebe