Доброволците срещу агресията, част от проект на Европейската мрежа за солидарност, включиха в своя метод за работа с общността играта като форма на взаиводействие.
Дорбоволците проведоха интерактивни игри с ученици, в които обсъждаха асертивното поведение, приемането на другия, развиващите отношения като фактор за общуване без насилие.
Дейностите се реализират в рамките на проект „Младите хора заедно, финансиран от Европейския корпус за солидарност.