Като пациент всеки има право на:

 1. зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права;
 2. грижи от общността, в която живее;
 3. достъпна и качествена здравна помощ;
 4. повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването;
 5. защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние;
 6. възнаграждение за работата, която извършва, еднакво с това, което получава, ако не е болен;
 7. запознаване на достъпен език с неговите права и задължения;
 8. ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение;
 9. здравна профилактика и рехабилитация;
 10. сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението му;
 11. достъп до модерни методи на лечение;
 12. предотвратяване на болката и страданието по време на лечението му, доколкото е възможно;
 13. достъп до медицинската документация, свързана със здравословното му състояние.