Проект „Застъпнически център за правно овластяване и социална отчетност за ромската общност в Сливен“ дава възможност на младите хора от ромски произход да свалят маските на равнодушието и да преоткрият себе си и своите положителни качества.
Чрез своите дейности проектът по неоспорим начин доказва на младежите, че гласът на малоценността е фалшив глас и те успяват да заявят открито своите граждански позиции и да защитят интересите си пред общността, в която живеят.