Групата за лидерски умения в кв. „Надежда“ организира поредната информационна среща за здравните права.
Участваха бременни жени, млади хора, които с голям интерес се включиха в интерактивните игри и дискусиите.