Повече от 100 родители ще бъдат включени в обучения по програмата „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, които са част от инициативата на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България

Програмата има за цел да да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за формиране на личността на детето и тяхната роля в развитието му, както и да повиши знанията и уменията на майките по отношение на кърменето и здравословното хранене в зависимост от възрастта на детето. В рамките на програмата ще се работи за повишаване на мотивацията и желанието на майките да приготвят разнообразна и подходяща храна за своите деца чрез участие в практически сесии, с приложени към тях рецепти.

Обученията за бременни майки и майки с деца от 0-3 години се  организират на базата на брошурата за здравословно хранене на деца от 0-3 години, изработена от екипа на Тръста за социална алтернатива и изработеното към нея ръководство за провеждане на планираните обучения.

В обученията, които се провеждат от Сдружение „Жажда за живот“ се включват максимум по 10 майки. Практическите занимания са под формата на съвместно готвене.

В рамките на Програма „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, екипът на Тръста за социална алтернатива има за цел да обучи общо 300 родители от уязвими групи.